Recensie van NBD | Biblion

 

Recensietekst

De laatste jaren is er meer interesse gekomen voor oude geschiedenis en oude rituelen. De runentekens spreken steeds meer tot de verbeelding en er zijn diverse boeken over dit onderwerp verschenen. De runentekens zijn zeer waarschijnlijk ontstaan uit een mengeling van oude Romeinse, Keltische en Germaanse tekens en vormen een zeer oud alfabet, de futhark.

De tekens zijn vooral bekend uit de Scandinavische landen, waar ze nog op oude inscripties enz. te vinden zijn. Alle tekens van de (meestal) 24-letterige futhark hebben een symbolische betekenis en ze worden vooral gebruikt voor magie, voorspellen van de toekomst en als talisman.

Na een korte inleiding en geschiedenis worden door de auteur de runen apart behandeld. Tot slot is er uitleg an een serie oud-Germaanse toverwoorden, bibliografie en iets over de auteur. Een klein boekje dat wel een duidelijk beeld geeft van wat runen zijn. Het is makkelijk leesbaar en geschikt voor het maken van een eenvoudige scriptie over dit onderwerp.

E. Wannee-Immerzeel

(10 januari 2008)

 

terug