Boeken

 

Secrets of Asgard : an instruction in esoteric rune wisdom

door Vincent Ongkowidjojo

Heel lang geleden ontcijferde Odin de geheimen van de Runen.

In twee delen bespreekt Secrets of Asgard de theoretische en de praktische achtergrond van runenmagie. Het eerste deel bespreekt de betekenis van de individuele Runen, alsook de mythen, en de Aettir. Ook de symboliek van zowel de Noorse goden als de Negen Werelden wordt beschreven. Het tweede deel bespreekt de toepassing van het systeem, met andere woorden de magie en divinatie, met inbegrip van vele oefeningen en voorbeelden van rituelen.

Een these over praktische runenmagie wordt gegeven aan de hand van vers 144 van Havamal. Deze analyse toont aan dat de Runen oorspronkelijk daadwerkelijk als wezens werden beschouwd. Het vers legt uit hoe je jouw eigen Runen moet maken, en de techniek kan ook gebruikt worden om amuletten te maken.

Het zingen van galdr wordt uitgebreid ten berde gebracht om de bespreking van het Havamal-vers te ondersteunen. Daarna volgt een bespreking van de meest gangbare Oudgermaanse toverformules. Zij vullen de theorie van het maken van amuletten aan.

Een afzonderlijk hoofdstuk bespreekt het voorspellen met Runen, maar vult dit aan met interessante informatie over het werken met dromen. Onder andere een oefening rond auto-suggestie wordt voorgesteld, naast vele andere oefeningen en rituele technieken.

Secrets of Asgard vult een leemte op de markt van de runenkennis, aangezien de meeste runenboeken inleidingen zijn en aan de oppervlakte blijven. Dit boek begint waar de andere stoppen. Met dank aan uitgeverij Mandrake of Oxford.

Recensies

 

Runen in de Noordse Traditie

door Vincent Ongkowidjojo

Iedere Fantasylezer erkent de runen als machtige tovertekens. Anderen verkiezen runen als orakel boven de klassieke tarotkaarten. Nog anderen voelen zich onherroepelijk aangetrokken tot de hele sfeer van goden en mythen, vikingen en mysteriŽn.

De kracht die de runen uitstralen ontspringt enerzijds aan de eenvoud van de tekens en anderzijds aan de diepgang van hun symboliek. Letterlijk betekent het woord rune 'geheim'. Elk van de lettertekens kent een naam die verwijst naar een concept uit de Oudgermaanse cultuur. Samen vormen zij de kern van de mysteriŽn van onze voorouders.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief onthult de auteur de praktische en spirituele waarde van de runen.

Runen in de Noordse Traditie vormt het langverwachte antwoord op de behoefte aan een degelijk Nederlandstalig werk over de runen en hun symboliek. Met dank aan Uitgeverij Ankh-Hermes Deventer.

Recensies

 

 

home