Runen in de Noordse Traditie

 

De runen zult gij vinden, en radende staven
heel stoere staven,
heel sterke staven,
geverfd door Fimbulthul
en gemaakt door de Ginnregin
en gekerfd door de Hroptregin

 

De runen vormen het traditionele mysteriealfabet van Noord-Europa. Als dusdanig biedt de Futhark een praktisch en theoretisch spiritueel systeem. Als symbolen openen de runentekens de Weg van het Noorden. Het boekje Runen in de Noordse Traditie geeft een goed overzicht van deze symboliek, hun geschiedenis en toepassing. Het bevat zowel traditionele als innovatieve ideeën.

Deze stek is het verlengde van het boek.

Nauw verbonden met de runen zijn de mythen en sagen uit de Noordse wereld. De Scandinavische en Germaanse mythologie bezielen als het ware de vormelijke symboliek van de runen. Deze verhalen van goden en reuzen verlenen een inzicht in de spirituele wereld van onze voorvaderen en bevatten vandaag nog evenveel wijsheid als vroeger.

Wie zoekt die vindt:

 

a l u