Kenningen

 

AAAAAAAA

 

Aarde

·         het veld

·         de wegen

·         de door en door groene

·         de groei

·         het leem

·         het grasland

·         de verlaten vrouw van Derde met dennenhaar

·         Svolnirs weduwe

·         grond

 

Amber

·         Freyja’s tranen

·         nier van de zee

·         Brisingamen

 

Arend

·         walkurengans

·         schrille schreeuwer

 

Arm

·         berg van de havik

 

Ase

·         verwante van Yngvi-Frey

·         de engelen van Ygg

·         galdrsmid

·         smid van de toverspreuken

 

BBBBBBBB

 

Bed

·         het ros der rustende kussens

 

Beer

·         bijenwolf

 

Berg

·         de rand van het vliegen

·         het geheime vluchtoord van de lawaaierige stormen

·         het land van de geul

·         de zaal van de arend

 

Berk

·         een gebladerde twijg

·         een kleine boom

·         een jonge heester

 

Bier

·         bok

·         roes

·         het klare nat

·         mede

·         drinkgelag

·         gerstenat

 

Bijenzwerm

·         de zegewijven

 

Bijl

·         bloedsintel

 

Bloed

·         zweet

·         het zweet van het zwaard

·         het zweet van de wonddoorn

·         lijkdauw

·         zwaardvocht

·         het meer van het lijk

·         de zee van het lijk

·         de plas van het lijk

·         de dauw van de slachting

·         de rivier van het lijk

·         ravenbier

·         vloed der kadavers

 

Boogschutter

·         de heer van de taxus

·         hij die de boog schudt

 

Boot

·         Eynöfirs ski

 

Borst

·         de burcht vol moed

·         het land der gedachten

·         de heuvel der vreugde

·         fjord van de geest

·         de zaal van het leven

·         het veld van de geest

 

Bos

·         de manen van het veld

·         het wier van de heuvels

·         het brandhout

·         fraai twijgrijk

·         de roeden

 

DDDDDDDD

 

Dageraad (dauw)

·         de tranen der elfen

 

Dichter

·         verschaffer van de godenfjord

 

Dichtkunst (zie Mede)

 

Doden

·         de raven verblijden

·         de grond rood kleuren

 

Dood

·         verzwakt

·         een beter lot

·         rusten in Helheim

·         het vellen van het levensweb

 

Dwerg

·         man van steen

·         fjordenknookmens

·         Dvalinn

·         rots-Saksen

 

GGGGGGGG

 

Galg

·         de wolfsboom

 

Gedachte

·         de wind van de trolvrouw

 

Geest (geheugen)

·         liedstad

 

Gever

·         hij die veel armbanden breekt

·         ringbreker

 

God

·         hemeling

·         Ase

·         Regin

·         verwanten van Ingi-Frey

·         de banden

 

Golven

·         de dochters van Aegir

 

Goud

·         het vuur van de zee

·         de weg van de slang

·         de weg van de vis van het graf

·         de grijnzende gloed

·         het vuur van de bron

·         de gloed van het drakennest

·         Slaafs' metaalwerk

·         het metaalwerk van Menja

·         de bepakking van Grani

·         Grani’s vracht

·         het metaal der vechtende ridders

·         het zaad van de vreemdeling

·         de spraak/taal van Thjazi/Idi/Gangr

·         het woord/spreken van Thjazi/Idi/Gangr

·         Freyja’s tranen

·         Kraki’s zaaigoed

·         het zaaigoed op de Fyri heide

·         het leger van de slang

·         Sifs haar

·         Fulla’s haarnetje

·         de schittering van het stevenland

·         het kussen van de draak Pfafnir

·         het losgeld van Otter

·         dwangsom der Asen

·         Waals koren

·         vuur van de grot

·         slangenstad

·         het veld van de slang

 

Graan

·         koren

·         gerst

·         wasdom

·         het eten

·         de roerstok

·         hangend hoofd

 

Grafsteen

·         het huis van het woud

 

HHHHHHHH

 

Hagel

·         de koudste graan

·         een natte sneeuwbui

·         de ziekte der slangen

 

Hand

·         boogland

·         de zetel van de boog

·         het bevende vertrek van de boog

 

Harnas

·         het lijkkleed der raven

 

Hart

·         de steen van het denken

·         het land van het denken

·         de krachtsteen

 

Haven

·         schipstad

·         Noatun

 

Havik

·         lange broek

 

Heks

·         hekkenruiter

·         nachtruiter

 

Held

·         krijgsboom

·         een boom van een vent

 

Helm

·         Odins hoed

·         de kap van de gehangene-Tyr

 

Hemel

·         het gespikkelde al

·         windwever

·         de bovenwereld

·         het schone dak

·         druppelhal

·         de weg van de maan

·         zaal van de zee

·         de zaal van de sneeuwweg van het golfpaard

·         heiligdom van de haviken

·         de zaal van de berg

·         de zaal van de dag

·         heiligdom van de maan

·         het veld van de zon

 

Hemelgewelf

·         de brug van de windhelm

 

Hoofd

·         de klip met de haren

·         de stomp van de helm

·         de klip op de schoften

·         het bed van het oor

·         Heimdals doem

·         Heimdals zwaard

·         de stad van het haar

 

Horizon

·         het hek van de wereld

 

Hrungnir

·         de inhalige vijand der mensen

·         de wachter van de rots

 

Huis

·         het paard van de muur

 

Opgehangen

·         aan Odin geofferd

·         aan een tak verwond

 

Geheugen

·         liedstad

 

I

 

IJf

·         een gespannen boog

·         broos ijzer         

·         Farbauti van de pijl

 

IJs

·         de galg van de eland

·         de schors van rivieren                                        

·         het dak van de golf

·         gevaar voor ten dode opgeschreven mannen

 

IJzer

 

J

 

Juweel (sieraad, edelsteen)

·         de nier van de zee

 

K

 

Kat

·         balkenhaas

 

Ketel

·         de kiel van het bier

 

Kind

·         welp

 

Klippen

·         de straten der reuzen

 

Koning

·         ringbreker

·         de man die graag praat

 

Koningin

·         de godin van het goud

 

Krijger

·         Gote

·         boom

·         wolfsmaat

·         de mijmeraar met de speer

·         de brenger van pijlenregens

·         krijgsboom

·         boom in het harnas

·         esdoorn van de puntige wapens

·         boomkruin

·         de kloeke wondensmid

·         hij die de raven voedt

·         schildboom

·         staaf van de ijspegel van het geweld van de bijl

·         boomstam van de zeehengst

·         Ull van het zwaard

·         Ull van het schild

·         Ull van de boogpees

·         bemanning van Ulls essenschip (schildkrijgers)

·         elf van het schip

·         Beimi van de windbalk

 

LLLLLLLL

 

Land

·         de verlaten vrouw van Derde met dennenhaar

·         Odins dennenharige vrouw

·         Odins vrouw

·         de echtgenote van Odin

·         de steile weg

 

Leger

·         een wolk van krijgshelden

 

Lijk

·         het voer der raven

·         de oogst der raven

 

Lucht

·         de weg van de gier

 

Luwte

·         de kalmte

·         het windslot

·         de grote schuilplaats

·         dagrust

·         het wezen van de dag

 

MMMMMMMM

 

Maan

·         de blinker

·         het rollende rad

·         de jachtige

·         het schijnsel

·         de tijdteller

·         jaarteller

 

Maliënkolder

·         het lijkkleed der raven

 

Maretak

·         de vloek van Balder

·         Balders ban

·         mistel

 

Mede

·         Kvasirs bloed

·         dwergendrank

·         dat dwergen vullen

·         vloeistof van Odrerir/Son/Bodn

·         veerboot der dwergen

·         Suttungs mede

·         brouwsel van Hnitbjorg

·         vloeistof/vocht van Hnitbjorg

·         Odins buit

·         Odins vondst

·         Odins drank

·         geschenk van Odin

·         Asendrank

·         liedbranding van Alvader

·         de stromen van de lippen van Grimnir

·         Alvaders moutbranding

·         heilige drank van de ravengod

·         dwergenschip

·         waterval van de hoorn

·         Fals drinkbeker

·         het wijnglas/wijnvat van leger-Tyr

·         dwergenmede

·         reuzenmede

·         Odins mede

·         Asenmede

·         vergoeding voor de reuzenvader

·         Odins vracht

·         de vracht van Gunnlods omarming

·         Odins geschenk

·         Dvalins drank

·         de golf van Maerir van de klif (branding van de reus)

·         het feest (de mede, een gedicht)

·         het bier van Hár

·         Gillings vergoeding

·         Rognirs daden

·         de opwelling van Odrerir

·         de golf van Bodn (welt op)

·         het zaad van Hakon (zoon van de Hoge) (groeit)

·         de stroom/ de rivier (de mede)

·         Thunds vondst

·         Vidurs buit

·         Grimnirs gave

·         de gistende branding van de stenen lieden

·         feest van de rotsmensen van het gedachteland

·         ketelvocht van de galgenvracht

·         de rivieren/stromen van de vreugdeheuvel van Mims vriend

·         het vocht van de geestesfjord van de lawaaimaker van Hild

·         het vloeien van Hrimnirs hoorn

·         de hoornstroom van de reus

·         de regen van de hoorns

 

Mens

·         de vreugde van de mens

·         de vermeerdering van stuif

·         versierder van schepen

·         zij die zich voeden

·         vogel, kwiet, snuiter

·         kerel, gast, rakker

·         boom

·         Balder

·         boom van het goud

 

 

Misdadiger

·         wolf

·         warg

 

Moeilijkheid

·         de smart van de meid

·         staat van verdrukking     

·         moeizame arbeid

 

Motregen

·         het huilen van de wolken                         

·         de verkleiner van de ijsrand                                             

·         de haat van de herder     

 

NNNNNNNN

 

Nacht

·         duisternis

·         het masker

·         de lichtloze

·         het geluk van de slaap

·         droomwever

 

Nood

·         de smart van de meid

·         staat van verdrukking     

·         moeizame arbeid

 

Norne

·         zuster van Knoop

·         zuster van Neri

·         dochters van Dvalin

 

OOOOOOOO

 

Ogen

·         de lichten van het hoofd

 

Oogst

·         een gunst aan de mens

·         een goede zomer

·         een rijp veld

 

Oorlog

·         het krijsen der arenden

·         zwaardenbijeenkomst

·         sperenhagel

·         pijlenregen

·         zwaardherrie

·         speergekletter

·         krijgsspel

·         het spel der boomkruinen

·         het weer der wapens

·         wapenonweer

·         de vlucht van de arend over het land

 

Ossenkop

·         de hoogburcht onder twee hoornen

 

PPPPPPPP

 

Paard

·         de vreugde der edelen

·         een trotse stormer op de hoeve

·         een bron van troost voor rusteloze

·         de geteugelde kiel

 

Paardrijden

·         een gezegend zitten        

·         de last voor het paard

 

Pijl

·         de vreugde van de taxus

 

Pols

·         het gewricht van de wolf

 

Prins

·         de rover der ringen

 

RRRRRRRR

 

Raaf

·         bloedzwaan

·         de zwaan van het zweet van het zwaard

·         de zwaan van het zweet van de wonddoorn

·         de ganzen der walkuren

·         de zwaan van Vracht-Tyr

·         schedelpikker van Hymir

·         arend’s eedbroeder

·         proever van de lijkenvloed

 

Regen

·         het huilen van de wolken                         

·         de verkleiner van de ijsrand                                             

·         de haat van de herder     

 

Reis

·         een gezegend zitten                                

·         de last voor het paard

 

Reus

·         de kwelling van vrouwen                        

·         klifbewoner

·         de echtgenoot van Wardruna

·         bergmens

·         apenspruit

·         walvis van de lava

·         de god van de vliegrand

·         de god van het gebergte

·         rotsman

·         graaf van de rots

·         walvis van de bergpas

·         de Goot van de rots / klif

·         de bezoeker van de rots

·         hoeder van de rots

·         de heer van de rots

·         de beer van het berghol

·         de prins van de berg

·         de Deen van de rots

·         het volk van Vingnir (het reuzenras)

·         de bezoeker van de vrouw van Vingnirs volk

·         de verwanten van Thorn

·         de Schotten van de Witte Zee

 

Reuzenrijk

·         Utgard

·         Jötunheim

·         de troon van Ymsi’s soort

 

Rijden

·         een gezegend zitten                    

·         de last voor het paard

 

Rots

·         het been van het rieten bed

·         het been van de zee

·         het been van het land der schepen

 

Rouwtafel

·         de drank van de heilige offerandes

 

SSSSSSSS

 

Schild

·         schitterend wit lindehout

·         schip van Ull

·         Ulls essenhouten schip

·         Ulls es

·         Ulls reis

·         Ulls kiel

·         de muren van Svafnir’s zaal

·         het bleke ringijs

·         de omheining van Geitir

·         de bewegende klif

·         het veld van het zwaard

 

Schildkrijger

·         bemanning van het schip van es van Ull

·         schildlui

 

Schip

·         zeehengst

·         zwembok

·         het ros van het nat

·         varken der branding

·         langnek

·         snek

·         het ros met de trossen

·         de ijzeren burcht

·         vrijbuiter

·         het ros van Raevil

·         zeilpaard

·         zeeboom

·         zeilros

·         het ros van de golven

·         het ros met de roeispaan

·         de beesten van Atal

·         windbalk

·         windros

·         golfpaard

 

Slang

·         de vis van het graf

·         de lange vis van de heide

·         de lelijke ring

 

Steen

·         fjordenknook

 

Strand

·         draden van zand

 

Strijd

·         speergekletter

·         zwaardenstorm

·         de taal van het zwaard

·         het spel van ijzer

·         de daad van de verdedigingskommer van de streving

·         de zorg van het verdedigen in de twist

·         zwaardenspel

 

TTTTTTTT

 

Tand

·         zangrif

·         klif van het tandvlees

 

Taxus

·         een gespannen boog

·         broos ijzer

·         Farbauti van een pijl

 

Teen

·         de twijg van de voetzool

 

Tong

·         woordvlakte

·         vloek van het hoofd

 

Tranen

·         de regen van de ogen

 

Trol

·         de kwelling van vrouwen                        

·         klifbewoner                                                       

·         de echtgenoot van Wardruna

 

Trolvrouw

·         bruid van de reus

·         de vrouwen die bij avond reizen

·         de meisjes van Endil

 

VVVVVVVV

 

Varen

·         het ruime sop kiezen

 

Vellen

·         de raven verblijden

·         de grond rood kleuren

 

Voet

·         de palm van de zool

 

Vorst (koning, heerser)

·         ringbreker

·         edelman

·         legerhoofd

·         edele vorst

·         zoon van Dag

·         de man met de helm

·         hoofdman

·         vredestichter

·         de speerspits der troepen

·         maliënkleurder

·         de legeraanvoerder

·         de hoeder van de schat

·         de heerser der vijanden

 

Vorstin

·         de godin van het goud

·         Gotenkoningin

 

Vrijen

·         de drank voor iemand klaarmaken

·         de liefde bedrijven

 

Vrouw

·         de godin van het linnen

·         het land van de halssnoeren

·         de godin van het goud

·         de godin van het kussen

·         bierplank

·         de witte merrie

·         de zon van de heuvel

 

Vuist

·         de mond van de arm

 

Vuur

·         de vonken

·         vlammenzee

·         de gulzigaard

·         verbrander

·         flakkeraar

·         het verderf van de takken

·         de verwoester van al het woud

·         woudverwoester

 

Gevangennemen

·         op beren jagen

 

WWWWWWWW

 

Wandelen

·         voeten spannen de heide

 

Weelde

·         het vuur van de zee

·         de weg van de slang

 

Werk

·         de smart van de meid

·         staat van verdrukking     

·         moeizame arbeid

 

Wetsteen

·         de puimsteen van het staal

 

Wind

·         waaier

·         jammeraar

·         huiler

·         donderruiter

·         de vlaag

·         boombreker

 

Wolf

·         het paard van de trol

·         reuzinnenros

·         het lijkenmonster

·         heidezwerver

·         het ros der walkuren

·         het paard van Gunn

 

Wolk

·         de buibrengers

·         het windvlot

·         de hoop op regen

·         weerkracht

·         sluierhelm

·         walkurenpaard

 

Woud

·         de manen van het veld

·         de manen van de aarde

·         het wier van de heuvels

·         het brandhout

·         fraai twijgrijk

·         de roeden

 

ZZZZZZZZ

 

Zee

·         schuimend water

·         een brede ketel

·         het land van de vissen

·         meer

·         de oneindige vlakte

·         de golven

·         het aalhuis

·         de roerstok

·         het diepe

·         forellenerfenis

·         het land van de Hadingjar

·         het ruime sop

·         de weg van de walvis

·         het land van de steven/boeg

·         de sneeuwweg van het schip

·         woonst van de rode vis

·         de weg van het schip

·         land van Haki’s koetsen

·         het scheepsveld

·         zwanenveld

 

Zeewier

·         de ongesneden halm van het land van de Hadingjar

 

Zelfmoord

·         dodenrit

 

Zon

·         het schild van de wolken

·         stralende glans

·         vernietiger van ijs

·         zuidergloed

·         Dvalins speelkameraad

·         de eeuwige gloeier

·         het schone rad

·         de heel heldere

·         de krans van de Elfen

·         de schijnende god

·         de stralende god

 

Zwaard

·         bloedslang

·         bloeddraak

·         bloedworm

·         wondenvuur

·         slagdoorn

·         wonddoorn

·         bloedpaal

·         oorlogslook

·         de stok van het temmen

·         de toverstok van het temmen

·         het vuur van de walkure

·         Heimdals hoofd

·         de doem van de mens

·         oorlogswolf

 

Zweer

·         de vloek van kinderen

·         een gesel

·         het huis van rottend vlees