Runa-Reiki

Runa-Reiki is een systeem dat geïnspireerd is op de principes van Reiki, maar volledig met runen en runenenergieën werkt.

Inwijding wijden de inwijdeling in in de GINN energie van de runen. Het brengt de inwijdeling in rechtstreeks contact met de dimensie waar de energieën van de runen in oorsprong zetelen. Terzelfdertijd dient dit systeem als een alternatief voor het Reiki-systeem, zij het zuiver vanuit het runengedachtegoed.

De eerste inwijding verbindt de kandidaat met de bron van de runenkrachten. Dit is het niveau van de runenwerker (Rune Warrior).

De tweede inwijding biedt runen en runeachtige symbolen die als alternatief dienen voor de symbolen die in Reiki gebruikt worden. Dit is het niveau van de runengenezer (Rune Healer).

De derde inwijding verbindt de kandidaat met de individuele runen. Dit is het niveau van de runenmagiër (Rune Priest).

Inwijdingen kunnen alleen fysiek gegeven worden. Let op: dit is geen Reiki, maar runenmagie.

 

Aanbod

Runic Attunement a (Warrior) = € 50

Runic Attunement b (Healer) = € 50

Runic Attunement c (Priest) = € 100

Rune Healing Session = € 25

Rune Reading Session = € 25

Dream Interpretation Session = € 25

 

Indien mogelijk worden de sessies ter plaatse gegeven, in het andere geval via het net.

Informeer via droomkoning@yahoo.com