Cursus Runen

 

Correspondentiecursus

Deze schriftelijke opleiding omvat de Nederlandstalige versie van Freya Aswynns Online Correspondence Course. De cursus bestaat uit twaalf lessen en elke les bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het duurt ongeveer twee maanden om een les door te nemen, als je er op een dagelijks ritme mee bezig bent. Het opzet van de cursus is dat u deze opleiding onder persoonlijke begeleiding geniet.

De lesomschrijving zoals die in de eerste les staat, luidt als volgt:

Deze opleiding begint bij het begin. Elke student vangt aan op het meest fundamentele niveau van runen en magie. Ook al je ben reeds vertrouwd met bepaalde delen van de leerstof, toch vraagt de aard van de cursus erom dat iedereen bij het begin begint. Op die manier wordt niet alleen je dagbewustzijn, maar ook ieder ander niveau van je wezen, volledig doordrenkt van de magie van de runen. Naderhand geraakt jouw aardse lichaam - dat meetrilt tot en met de hoogste hoedanigheid van jouw ziel - met hun energie vertrouwd. Alleen op een zodanig grondige wijze kun je de runen ten volle benutten: als de heilige sleutels tot de magische wereld van het Noorden. Zij openen de toegang tot de Negen Werelden en zij laten toe dat hun macht kan aangewend worden om naar de hand van de runenmagir vormen.Op het ogenblik zijn de eerste zes lessen voorbereid. Elke les kost 20. Nadat je betaald hebt, wordt de les in kwestie via e-mail verzonden. Voordat je aan de lessenreeks begint, dien je een vragenlijst invullen. Stuur je kandidatuur naar droomkoning@yahoo.com en dan wordt deze vragenlijst opgestuurd.

 

Lessenreeks Runen

In het geval van voldoende inschrijvingen wordt een reeks van acht of negen avonden georganiseerd. In dat tijdbestek worden alle aspecten van de runenleer belicht.

Het Oudgermaanse runenalfabet is meer dan een schrift. Elk van deze oude tekens staat voor een concept met een heel eigen symbolencomplex. We zullen deze traditionele betekenissen toelichten en uitdiepen, maar ook aanvullen met magie en mysterie. Onontbeerlijk om in de wereld van de runen door te dringen is ook de kennis van oude mythen en sagen.

Doorheen een reeks van negen avonden zullen we spreken over symboliek, spreuken, magische rituelen, Noordse mythologie en religie. De lessen zullen doorspekt zijn met praktische oefeningen en meditaties. En avond wordt voorzien om zelf runen te vervaardigen.

De prijs is gesteld op 12 per avond.

 

Avondenreeks Noordse Mythen

De wereld van de Noordse mythologie is uitgebreid en uitnodigend. Deze Negen Werelden van goden, reuzen, elfen en dwergen vinden we beschreven in de Edda's. Zij vormen een uitstekend uitgangspunt voor meditaties en astrale reizen. Door middel van meditatie komen de mythen tot leven en krijgen ze opnieuw betekenis.

Ik zal negen avonden lang jullie gids zijn doorheen de Negen Werelden. Elke avond wordt voorafgegaan door een inleiding in de mythologie en een mythe. Na de meditatie wordt dieper ingegaan op de symboliek.

 

home